• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Povinné zverejňovanie

Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Túto povinnosť zo zákona majú povinné osoby:

  • územné samosprávy (obce, mestá, mestské časti)
  • organizácie zriadené samosprávami (rozpočtové a príspevkové organizácie ako školy, mestské podniky a pod.)
  • iné povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Pre otvorenie stránky kliknite na odkaz alebo na obrázok:

www.rzof.sk/gemerska_panica  

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: