Slovenská ikonaMagyar ikonaEnglish ikona

Kontakty

Toto webové sídlo www.gemerskapanica.sk spravuje Obec Gemerská Panica je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Gemerská Panica

Adresa:

Obecný úrad Gemerská Panica
Gemerská Panica 260
980 46 Gemerská Panica

IČO: 00318698

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 591
Rozloha: 1492 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1247

Všeobecné informácie: info@gemerskapanica.sk
Podateľňa: podatelna@gemerskapanica.sk
Starosta: starosta@gemerskapanica.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@gemerskapanica.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 / 552 29 13
E-mail: sekretariat@gemerskapanica.sk
E-mail: gemerska.panica@gmail.com

Kompetencie:
Obec Gemerská Panica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Gemerská Panica je zriadený na Miestnom úrade v: Plešivec