Slovenská ikonaMagyar ikonaEnglish ikona

Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca s obcou Mátraszentimre.  Podaná žiadosť do enviromentálného fondu na dokončenie obecného vodovodu. V budúcnosti by sme chceli podať žiadosti na čerpanie prostriedkov z EUROFONDOV, ktoré budú určené  na výstavby futbalového ihriska, výstavby detského ihriska a prerábky strechy kultúrneho domu spolu s obecným úradom a renováciu interiéru.