Slovenská ikonaMagyar ikonaEnglish ikona

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 104)
Názov Popis Dátum
Pozvánka na zasadnutie OZ 26.06.2024 - 21.06.2024
Zápisnica OVK - EU parlament zo dňa 08.06.2024 - 10.06.2024
ZÁPISNICA OVK - GEMERSKÁ PANICA ZO DŇA 06.04.2024 - 08.04.2024
Uznesenia 28.03.2024 - 03.04.2024
Zápisnica 28.03.2024 - 03.04.2024
Záverečný účet 2023 - 28.03.2024
VZN č. 1/2024 o určení finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Gemerská Panica - 28.03.2024
Návrh záverečného účtu 2023 - 07.03.2024
Návrh VZN č. 1/2024 o určení finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Gemerská Panica - 26.02.2024
VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 15.12.2023
Generované portálom Uradne.sk