Slovenská ikonaMagyar ikonaEnglish ikona

Nákup 8-miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb

 30.10.2023

Obec Gemerská Panica sa úspešne zapojila do projektu, vďaka ktorému obec získala cez výzvu IROP-CLLD-Q091-512-003 finančné prostriedky od MAS KRAS na nákup    

8 - miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb. Zakúpené vozidlo bude slúžiť ako náhrada verejnej dopravy, na skvalitnenie kultúrneho, spoločenského, sociálneho, vzdelávacieho a športového života obyvateľov obce.

 

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

 


Zoznam aktualít: