Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Všeobecné záväzné nariadenia

 • 14.05.2020 | 0.4 Mb
  o určení finančných príspevkov MŠ ZŠ
 • 16.12.2019 | 0.28 Mb
  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou Gemerská Panica
 • 16.12.2019 | 0.4 Mb
  o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy, prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2020
 • 16.12.2019 | 0.56 Mb
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 14.11.2019 | 0.02 Mb
  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou Gemerská Panica
 • 23.10.2019 | 0.04 Mb
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 23.10.2019 | 0.03 Mb
  o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Gemerská Panica