Slovenská ikonaMagyar ikonaEnglish ikona

Asistované sčítanie obyvateľov 2021

 07.05.2021

Asistované sčítanie obyvateľov 2021

Ako iste viete, na Slovensku sa tento rok realizuje SČÍTANIE OBYVATEĽOV.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky na základe Zákona č. 223/2019 Z. z. - Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Občanovi, ktorý si nesplní zákonnú povinnosť, môže obec uložiť pokutu v súlade s ustanovením § 30 Zákona č. 223/2019 Z. z.

Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať  k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. 

Sčítanie obyvateľov prebieha v dvoch fázach. Prvá fáza – samosčítanie obyvateľov je už ukončená. V Gemerskej Panici sa sčítalo nad 81,7 % obyvateľov.

Nakoľko 18,3 % obyvateľov sa v zákonom stanovenom termíne nesčítalo, ponúkame Vám možnosť sčítať sa v nasledujúcej druhej fáze asistovaného sčítania obyvateľov, do ktorej sme práve vstúpili. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Asistované sčítanie bude prebiehať v období od 3. 5. 2021 počas nasledovných 6 týždňov do 13. 6. 2021.

Asistované sčítanie prebieha dvoma spôsobmi:

  1. prostredníctvom stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste – Obecný úrad v Gemerskej Panici, Gemerská Panica 260, 980 46.
  2. prostredníctvom mobilného asistenta, o ktorého požiadate telefonicky na tel. čísle 047/55 22 913


1 2 ... 10 >

Archív: